αρχική

ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΕΑ/ ΓΡΥΚΟΣ

ΚΕΑ (ΤΖΙΑ), Γρύκος, 5 Κατοικίες προς πώληση

Κατοικία No 1

Ισόγειο  44,15 m  +  1ος όροφος 33,29 m = 77,44 m

Χρήση γης : 642,00 m  

 

Κατοικία No 2

Ισόγειο  45,20 m  +  1ος όροφος 37,32 m82,52 m

Χρήση γης :  745,00 m 

 

Κατοικία No 3

Iσόγειο  43,51 m  +  1ος όροφος 35,94 m =  79,45 m

Χρήση γης :  415,00 m

 

Κατοικία No 4

Ισόγειο  43,67 m  +  1ος όροφος 35,95 m =  79,62 m

Χρήση γης :  949,00 m

Τιμή πώλησης : 165.000€

 

 Κατοικία No 7

 Ισόγειο  35,15 m  +  1ος όροφος 57.72 m =  92,87 m

 Χρήση γης : 1637,00 m

 Τιμή πώλησης : 180.000€

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ATHENS CASA 2018 / CREDITS: